ОШ "ЉУБИША УРОШЕВИЋ" - Рибаре
ризница знања ...

Екскурзије и настава у природи

Садржаји екскурзије и наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма образивно – васпитног рада и Школског програма и саставни су део Годишњег плана рада школе. Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзија и наставе у природи , који достављају Наставничком већу ради разматрања.Школску комисију чине директор школе и чланови Савета родитеља одељења ученика за које се организује екскурзија и настава у природи.Савет родитеља даје сагласност на предложени програм. Раду комисије присуствује секретар и шеф рачуновдства школе ради пружања стручне помоћи.

 
Време реализације  и садржај екскурзија по разредима:
 

разред Садржај-трајање
 
време
1. -једнодневна-
Рибаре- Врњачка Бања-Рибаре
сва одељења 1. разреда, Кочино село и Ново Ланиште
јун
2. -једнодневна-
Рибаре- Врњачка Бања-Рибаре
јун
3. -једнодневна-
Рибаре-Београд-Рибаре
јун
4. -једнодневна-
Рибаре-Опленац,Аранђеловац, Буковичка бања -Рибаре
сва одељења  4. разреда и Старо Ланиште
мај
5.
 
-дводневна-
Први дан:  Рибаре-Виминацијум-Пожаревац- Сребрно језеро-Лепенски Вир-Доњи Милановац
Други дан: :ХЕ Ђердап-Неготин-Гамзиград-Ртањ-Рибаре
април/мај
6.
 
-дводневна-
Први дан : Рибаре -  Аранђеловац(пећина Рисовача и Буковичка Бања)-Ваљево (Муселимов конак и Природњачки музеј) –Бранковина(обилазак школе и гроба Десанке Максимовић)– Лозница ( ноћење)
Други дан  : Лозница- Тршић(обилазак родне куће Вука Караџића) –Троноша(посета манастира)-Бајина Башта – Рибаре
април/мај
7.
 
-дводневна-
Први дан: Рибаре –Фрушка Гора(манастир Крушедол)-Сремски Карловци(гимназија,црква,музеј)– Нови Сад (Војвођански музеј) –Суботица(ноћење)
Други дан:  Суботица, Градска кућа, Природњачки музеј – Палић ( ЗОО врт ) - Рибаре
април/мај
8.
 
-дводневна-
Први дан: Рибаре – Овчарско-кабларска клисура (обилазак манастира Благовештење) – Сирогојно(посета етно- omega replica музеју)– -Тара(ноћење)
Други дан:Тара-Мокра гора (вожња  Шарганском осмицом)- Дрвенград  – Златибор  – Рибаре
октобар

 
За ученике од 1. до 4. разреда планирана је настава у природи у периоду октобар/новембар