ОШ "ЉУБИША УРОШЕВИЋ" - Рибаре
ризница знања ...

Музичка култура

Циљ и задаци

Општи циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.Остали циљеви и задаци наставе музичке културе су:

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
- развијање осетљивости за музичке вредности;
- неговање способности извоñења музике (певање/свирање);
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извоñење, слушање, истраживање и стварање музике);
- развијање критичког мишљења;
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности;

Један од начина да се ученицима приближи музика претходних година био је МУЗИЧКИ КВИЗ.  Питања и одговоре са неких од њих можете преузети кликом на одговарајући линк у наставку:


Први музички квиз одржан 2005. године

 1. Основе музике
 2. Нотни систем
 3. Историја музике

Други музички квиз одржан 2006. године

 1. Основе музике
 2. Нотни систем
 3. Историја музике
 4. Инструменти и музика

Трећи музички квиз одржан 2007. године

 1. Основе музике
 2. Нотни систем
 3. Историја музике

Четврти музички квиз одржан 2008. године

 1. Теориија музике
 2. Инструменти
 3. Композитори

Пети музички квиз одржан 2009. године

 1. Квиз питања - 1. део
 2. Квиз питања - 2. део
 3. Квиз питања - 3. део


Аутор
Милан Ковачевић
професор музичке културе