ОШ "ЉУБИША УРОШЕВИЋ" - Рибаре
ризница знања ...

ИстраживањаУ периоду од 23.– 28. октобра  2020.године,у нашој школи, спроведено је истраживање ''Организација и остваривање наставе у ванредним околностима поводом епидемије изазване вирусом Ковид – 19''.
Узорак истраживања  чинили су ученици од првог до осмог разреда, њихови родитељи и наставници наше школе. Школа има укупно 597 ученика и 63 наставника разредне и предметне наставе.Као инструмент у истраживању коришћен је гугл упитник.
У анонимној електронској анкети учествовало је 426 ученика (71.36%) првог и другог циклуса ,411 родитеља и 52 наставника (82.54%).
Циљ овог истраживања био је да ,након два месеца oд почетка школске године сагледамо функционисање наставног процеса по изабраном моделу  у  ванредној ситуацији и околностима, као и  потешкоће на које наилазе ученици, родитељи и наставници. Подаци које смо добили послужиће нам искључиво у унапређивању квалитета остваривања наставе по новом моделу , као и у пружању адекватне подршке ученицима, родитељима и наставницима у раду.
Овом приликом захваљујемо се на сарадњи свим ученицима, родитељима и наставницима који су дали свој допринос и попунили упитнике.
Већина наставника (71.2%) више је оптерећена  радом у измењеним ванредним околностима, у односу на редовне околности. Ипак ,у ванредним околностима, за  достизање постављених циљева и исхода у раду са ученицима ,по мишљењу већине наставника (88.5%) ефикаснији је непосредан рад са ученицима у школи у односу на наставу и учење на даљину. Приближно две трећине наставника сматра да је код скоро половине ученика мотивација за учење у опадању.Само једна трећине наставника сматра да су ученици у већем броју или скоро сви усвојили прописане исходе из претходног разреда.Више од 80% наставника сматра да су ученици дисциплиновани и да  поштују правила понашања и предложене мере заштите.Од свих уведених мера наставницима највећу потешкоћу представља скраћено трајање часова.
Једна трећина испитаних ученика има потешкоће у савладавању наставног градива(19%) или у навикавању на рад у школи(11%).Већина ученика сматра да наставници успевају да им објасне ново градиво.За допунска објашњења у сваком тренутку може се наставницима обратити више од 85% ученика.Ипак, због смањеног обима наставе и скраћених часова сада више времена проводе у учењу код куће.Од свих препоручених мера заштите ,ученицима највише смета ношење заштитне маске и подела одељења на групе.Позитиван став и однос према школи има више од 95% ученика.Оно што им највише недостаје је дружење са вршњацима и целим одељењем,дуже трајање наставе и часова јер највише науче када су у школи.Срећни су када иду у школу,више воле школу од  наставе на даљину.
                                                     Стручни сарадник педагог Горица Милетић
 
Са резултатима истраживања можете се детаљније упознати путем линкова:


Резултате упитника за ученике можете погледати овде кликом на линк:
https://docs.google.com/document/d/1DhAnuXDHnOmZi06xhvhrenhlcrLV05d4rsdswJQ94nY/edit?usp=sharing
Резултате упитника за родитеље можете погледати овде кликом на линк:
https://docs.google.com/document/d/1nuRcSl4M8f4uv3YXNyv2fWqHaAYDe4qcXnzWvwAUR_A/edit?usp=sharing
Резултате упитника  за наставнике можете погледати овде кликом на линк:
https://docs.google.com/document/d/1dzVE8FOR2fxDOXvLLdfyPSXmqGL83IBKctuzc6iM0-U/edit?usp=sharing