ОШ "ЉУБИША УРОШЕВИЋ" - Рибаре
ризница знања ...

Преузимања

Matematika
Preuzimanje materijala iz matematike
Јавне набавке - ХАЛА
Јануар 2016,
Биологија - преузимања
Биологија - преузимања
Географија - преузимања
Географија - преузимања
Годишњи рограм рада
Годишњи програм рада основе школе "Љубиша Урошевић"
Завршни испит 2014.
Календар, обавештења, резултати, важне информације, упис,...
Изборни предмети - преузимања
Изборни предмети - преузимања
Историја - преузимања
Историја - преузимања
Календар рада 2013-14
Календар такмичења
Ликовна култура - преузимања
Ликовна култура - преузимања
Музичка култура - преузимања
Музичка култура - преузимања
Од играчке до рачунарства
Нови школски програми за предмете ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА (за разреде 1-4.) и ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (за разреде 5-8.).
ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА
Преузимање материјала ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
Правилници - основна школа
Правилници који регулишу наставу и оцењивање у основној школи
Професионална оријентација
Материјал потребан за обављање професионалне оријентације ученика...
Разредна настава - преузимања
Разредна настава - преузимања
Српски језик - преузимање
Српски језик - преузимање
Страни језици - преузимање
Страни језици - преузимање
Стручно усавршавање
Материјал за стручно усавршавање наставника ...
Техничко и информатичко обр. - преузимања
Техничко и информатичко образовање - преузимања
Физика - преузимања
Преузимање материјала из наставног предмета ФИЗИКА
Физичко васпитање - преузимања
Физичко васпитање - преузимања
Хемија - преузимања
Хемија - преузимања
Школск развојни план
Школск развојни план за период 2011-2014. год.
Школски програми
Преузимање школских програма од I до VIII разреда оснобне школе...
Штампање сведочанстава
Овде можете преузети Еxcell фајлове који вам могу помоћи у обради успеха ученика од 5-8. разреда као и штампање сведочанстава за исте