ОШ "ЉУБИША УРОШЕВИЋ" - Рибаре
ризница знања ...

Фото галерија

ОЈР - Креативне драмске радионице - Завршна активност

Обогаћен једносменски рад - Креативне драмске радионице - Завршна активност ученика издвојеног одељења у Новом Ланишту (реализатор активности Ана Тасић)
ОЈР . КРЕАТИВНЕ ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ - прво полугодиште 2022/23.

У главним улогама: Љиљана Крџалић 2/7, Милица Јовановић 1/7, Никола Васић 4/7, Дуња Јовановић 3/7, Николина Васић 4/7, Трајан Филић 1/7 и наставница Ана Тасић.
ОЈР - Креативне драмске радионице - Ја као неко други - Имитација у паровима, децембар 2022.

На овом часу ученици су имали задатак да на папиру цртежом представе особу коју воле на једној страни папира а на другој особу коју мање воле и чије им се понашање не допада. Након тога су наизменично имитирали особе са цртежа и осмишљавали вежбе сукоба и решавања сукоба.
ОЈР - Креативне драмске радионице - Вежбе чула, децембар 2022.

Вежбе чула су важан део припреме ученика за успешан развој самопоуздања и сузбијања страха од јавног наступа. Под јавним наступом не подразумевамо само извођење школских приредби и представа већ је свака усмена активност ученика заправо један мали наступ а трема је присутна готово увек. Вежбе чула које смо радили на часу ОЈР – Креативне драмске радионице буде свест о значају чулних способности. Оне се базирају на употреби мимике, покрета, геста, за преношење информација невербалним путем. Тако су ученици једни другима невербално дочаравали разноразна чулна искуства: гледање утакмице, забавног филма…, мирисе пријатне и оне које то нису, додиривање вреле, храпаве, глаке површине, ход по различитим подлогама, слушање различитих звукова: шкрипе кочница, оперске арије, зујања пчеле…
ОЈР - Креативне драмске радионице - Имитација животиња, новембар 2022.

Ученици су имали задатак да на основу имитације реализатора радионице препознају о којој је животињи реч, затим су ученици по избору нацртали једну животињу коју су касније опонашали. Након тога су имали задатак да песму прочитају из карактера изабране животиње. Након тога покушавали су да одгонетну карактер које животиње они поседују наводећи сопствене особине и причајући и откривајући себе (Да ли сам вредан као пчела? Да ли сам лукав и сналажљив као лисица? Да ли сам добар и наиван као медвед? Да ли сам брз као зец?)
ОЈР - Креативне драмске радионице - Правилан изговор гласова, новембар 2022.

Овај час био је посвећен значају правилног изговора гласова. Ученици су упознати са важношћу правилног изговарања гласова. Посебно је скренута пажња на изговарање следећих гласова: ч, ћ, х, р, л, љ, џ, с, з, ц. Ученицима су подељени папирићи за брзалицама. Задатак је био да исте прочитају и понове. Затим су урађене вежбе Слово на слово, као и настављање речи на задње слово. Наредни задатак захтевао је имитацију укућана (родитеља, баке, деке, брата, сестре). Ученици су са задовољством имитирали укућане и успешно пренели ситуацију. Ученици су се највише отворили и изразили имитацијом родитеља износећи свакодневне проблеме око учења, решавања домаћих задатака и сређивања њиховог радног простора.
ОЈР - Креативне драмске радионице - Ја у датим околностима - Вежбе запажања и концентрације - Ја се зовем као ти, октобар 2022.

Час је почео тако што је задатак једног ученика био да изведе неки покрет док остали ученици посматрају а затим следећи ученик понавља исти покрет и додаје свој покрет и тако сваки наредни ученик. Победник је онај ученик који све задате покрете прикаже идентично. Следећа активност била је игра Ја се зовем као ти. На картицама су записана имена свих ученика. Ученици извлаче картицу са именом свог друга и опонашају друга у нечему. Остали ученици погађају о ком другу је реч.
ОЈР Креативне драмске радионице - Прављење приче од насумично изабраних елемената - Испричај ми причу, септембар 2022.

На почетку часа ученици су упознати са елементима који могу послужити за прављење приче. Затим су ученици бацањем коцки добили елементе за прављење приче. Пошто је одељење комбинација ученика од 1. до 4. разреда, а сходно томе ученици првог разреда још увек не познају сва слова, ученицима је дат избор да причу напишу или илуструју.
ОЈР - Креативне драмске радионице - Уводне активности, представљање – Погоди ко сам ја, септембар 2022.

Наши ученици издвојеног одељења у Новом Ланишту у пројекту Обогаћен једносменски рад - Креативне драмске радионице. На првом часу су се ученици представили (свако је имао задатак да каже нешто о себи, шта га чини тужним, срећним, на шта је поносан, чега се стиди). Упознати су са активностима које ће се реализовати ове школске године у оквиру пројекта Обогаћен једносменски рад – Креативне драмске радионице. Затим је задатак био да у свескама које су добили нацртају свој лик у огледалу, заправо, ученицима је објашњено да је задатак да нацртају и на тај начин представе свој доживљај себе. Уследио је разговор о цртежима и разговор о огледалу (како сами себе доживљавамо, какви смо кад смо љути, како испољавамо бес и љутњу, како превазилазимо љутњу, колико је наше самопоуздање, како нас околина доживљава, шта можемо да променимо код себе како би се боље осећали, како да градимо своје самопоуздање и мотивишемо себе да будемо бољи људи). Затим су ученици обојили, залепили маске и направили колаж – Када скинеш маску ко си ти у огледалу.
Дан толеранције